Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

Modyfikacja zachowań kontekstowo niepoprawnych

Miejscowość / miejsce

Online

Data szkolenia

2021-03-13 - 2021-03-13

Prowadzący

Wojciech Modrzejewski terapeuta osób z autyzmem,  trener TUS, SI, oligofrenopedagog. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi angażując się między innymi w przeprowadzanie interwencji kryzysowych, organizowanie wyjazdów terapeutyczno-wypoczynkowych, prowadzenie terapii ruchowej, treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów i szkoleń z zakresu pracy nad trudnymi zachowaniami i różnorodnych form wsparcia dla osób z autyzmem.

Obecnie pracuje jako terapeuta dla stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem ,,Gepetto” w Koninie - bierze udział w projekcie mieszkań wspomaganych dla osób z autyzmem; jest kierownik projektu „Pomorska Farma Życia” w Garczu k/Kartuz  w woj. pomorskim Fundacji „Pomóż mi żyć”; realizuje cykl szkoleń internetowych z TUS i Trudnych zachowań dla rodzin OzN – projekt Fundacji Damy Radę.

Adresaci szkolenia

Szkolenia przeznaczone dla osób,  które pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną oraz ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera), w szczególności dla:

• nauczycieli
•  terapeutów
•  pedagogów i psychologów
• rodziców
•  pracowników ŚDS, WTZ, DPS
 
oraz

• samorządowców i pracowników samorządu
• stowarzyszeń i fundacji,  które mają realny wpływ na kształtowanie warunków życia swoich mieszkańców.  

Informacje o szkoleniu

Podczas warsztatów omawiane są kwestie dotyczące przyczyn występowania zachowań kontekstowo niepoprawnych, w szczególności zachowań agresywnych, autoagresywnych oraz destrukcyjnych. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na stosowanie proaktywnych strategii zapobiegających powstawaniu zachowań kontekstowo niepoprawnych.

Podczas szkolenia omawiane są również reakcje emocjonalne jakie pojawiają się u opiekunów podczas sytuacji kryzysowej oraz sposobach radzenia sobie z nimi.

Każdy uczestnik zakończy warsztaty z konkretnym planem pracy, uwzględniającym strategie zapobiegające występowaniu zachowań oraz strategiami reaktywnymi- kiedy zachowanie wystąpi. W placówkach zostanie opracowany system, który pozwoli na podwyższenie jakości pracy nad podopiecznymi, którzy prezentują zachowania trudne.

Program szkolenia

***godziny szkoelnia mogą ulec wydłużeniu
Dzień pierwszy 28 listopada 9.00 - 14.00
Dzień drugi 29 listopada 9.00-14.00 

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Koszt szkolenia

390zł

Dodatkowe informacje

Szkolenie realizowane w dniach 28-29 jest szkoleniem zamkniętym i bedzie realizowane  tylko dla pracowników ŚDŚ dla osób ze spektrum autyzmu w ramach projektu "Dobre miejsce" RPO Województwa Podlaskiego 

Termin szkolenia ogólnodostępnego zaplanowany jest na 30-31 stycznia 2021 roku. Szczegóły i nabór wkrótce.

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.