Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

Trening Umiejętności Społecznych

Miejscowość / miejsce

online

Data szkolenia

2022-09-09 - 2022-09-11

Prowadzący

Zostań terapeutką/terapeutą  umiejętności społecznych 

Wojciech Modrzejewski terapeuta osób z autyzmem, trener TUS, SI, oligofrenopedagog, Prezes Fundacji "Tu i Teraz".
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi angażując się między innymi w przeprowadzanie interwencji kryzysowych,
organizowanie wyjazdów terapeutyczno-wypoczynkowych, prowadzenie terapii ruchowej, treningów umiejętności społecznych
oraz warsztatów i szkoleń z zakresu pracy nad trudnymi zachowaniami i różnorodnych form wsparcia dla osób z autyzmem. 

Szkolenia Behawioralne - YouTube

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektaualną i in.

 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.,
 • rodziców,
 • opiekunów.

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

 • zapoznają się z modelem kształtowania umiejętności osób objętych zajęciami z zakresu treningu umiejętności społecznych,
 • poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru grup,
 • zapoznają się z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych,
 • przygotują przykładowy plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania osób objętych treningiem,
 • poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć,
 • nauczą się, na co zwrócić uwagę w procesie terapii.

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy otrzymają:
zaświadczenie RIS, dla chętnych po zdanym egzaminie ***certyfikat TUS oraz zaświadcznie wg wzoru MEN

Program szkolenia

piątek 17.00-21.00
sobota 9.00-13.00 
niedziela 9.00 - 13.00

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Regulamin szkoleń organizowanych przez SzkolenieBehawioralne.pl 
1. Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka (dalej Organizator) NIP 583-115-41-22 RIS 2.28/132/2019 PKD 85.59.B 
2. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza: wypełnienie karty zgłoszenia-RODO oraz dokonanie wpłaty/zaliczki. 
3. Wpłaty za szkolenie można dokonywać w ratach, tak aby na 3 (trzy) tygodnie przed terminem była pełna opłata.
4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 6 (sześć) lub mniej dni przed terminem szkolenia kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty. 
5. W przypadku rezygnacji na 7 (siedem) dni lub więcej przed szkoleniem kandydat otrzymuje zwrot całości kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia. 
6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie posiada nr RIS ( Rejestru Instytucji Szkoleniowych)
7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników szkolenia lub innych przyczyn Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 7 (siedem) dni przed 
terminem rozpoczęcia. Organizator zwraca wniesione opłaty.

Koszt szkolenia

560zł

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.