Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

Trening umiejętności społecznych

Miejscowość / miejsce

Online

Data szkolenia

2020-10-23 - 2020-10-25

Prowadzący

Wojciech Modrzejewski
terapeuta osób z autyzmem, trener TUS, SI, oligofrenopedagog, Prezes Fundacji "Tu i Teraz". Współpracuje z organizacjami pozarządowymi angażując się między innymi w przeprowadzanie interwencji kryzysowych, organizowanie wyjazdów terapeutyczno-wypoczynkowych, prowadzenie terapii ruchowej, treningów umiejętności społecznych
oraz warsztatów i szkoleń z zakresu pracy nad trudnymi zachowaniami i różnorodnych form wsparcia dla osób z autyzmem.

Obecnie pracuje jako terapeuta dla stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem "Gepetto" w Koninie - bierze udział w projekcie mieszkań wspomaganych dla osób z autyzmem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami (uczniami) zagrożonymi wykluczeniem społecznym np. ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną
▪ nauczycieli,
▪ terapeutów,
▪ pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.
▪ rodziców i rodzeństwa 
▪ opiekunów

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

  • zapoznają się z modelem kształtowania umiejętności osób objętych zajęciami z zakresu treningu umiejętności społecznych,
  • poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru grup,
  • zapoznają się z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych,
  • przygotują przykładowy plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania osób objętych treningiem,
  • poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć,
  • nauczą się, na co zwrócić uwagę w procesie terapii.

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy otrzymają zaświadczenie RIS, dla chętnych po zdanym egzaminie certyfikat wg wzoru MEN

Program szkolenia

https://www.facebook.com/events/317617746145067/

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Koszt szkolenia

490zł

Dodatkowe informacje

Przed wpłatą prosimy o kontakt czy są wolne miejsca (minimalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób).

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Tytuł wpłaty przelewem bankowym:
TUS online + nazwisko 

Odbiorca:
SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 22, 14-230 Zalewo

Wystawiamy faktury, możliwość wpłaty w ratach.

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.