Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

*certyfikat TUS Trening Umiejętności Społecznych

Miejscowość / miejsce

Online

Data szkolenia

2021-01-09 - 2021-01-10

Prowadzący

Wojciech Modrzejewski
terapeuta osób z autyzmem, trener TUS, SI, oligofrenopedagog, Prezes Fundacji "Tu i Teraz". Współpracuje z organizacjami pozarządowymi angażując się między innymi w przeprowadzanie interwencji kryzysowych, organizowanie wyjazdów terapeutyczno-wypoczynkowych, prowadzenie terapii ruchowej, treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów i szkoleń z zakresu pracy nad trudnymi zachowaniami i różnorodnych form wsparcia dla osób z autyzmem.

Obecnie pracuje jako terapeuta dla stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem "Gepetto" w Koninie - bierze udział w projekcie mieszkań wspomaganych dla osób z autyzmem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami (uczniami) zagrożonymi wykluczeniem społecznym
np. ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną

▪ nauczycieli,
▪ terapeutów,
▪ pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.
▪ rodziców i rodzeństwa 
▪ opiekunów

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

  • zapoznają się z modelem kształtowania umiejętności osób objętych zajęciami z zakresu treningu umiejętności społecznych,
  • poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru grup,
  • zapoznają się z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych,
  • przygotują przykładowy plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania osób objętych treningiem,
  • poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć,
  • nauczą się, na co zwrócić uwagę w procesie terapii.

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy otrzymają zaświadczenie RIS, dla chętnych po zdanym egzaminie certyfikat wg wzoru MEN

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl
Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]
Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Koszt szkolenia

490zł

Dodatkowe informacje

GRUPA zamknięta 

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.