Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

Adolescencja - jak przygotować osoby z niepełnosprawnością intelektualną do procesu dojrzewania

Miejscowość / miejsce

Online

Data szkolenia

2021-03-02 - 2021-03-02

Prowadzący

kategoria szkoleń: Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnościami 
tytuł szkolenia: Adolescencja - jak przygotować osoby z niepełnosprawnością intelektualną  (OzNI) do procesu dojrzewania
oraz Seksualność osób ze spektrum autyzmu. Potrzeba seksualna czy redukcja lęku?

Marta Wilamowska psychoterapeuta poznawczo – behawioralny i seksuolog w procesie certyfikacji.
Doświadczenie zdobyła odbywając staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie. Aktualnie związana ze szkolnictwem specjalnym, gdzie od kilkunastu lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Szkolenie w trybie rzeczywisty.
Czas trwania 3h zegarowe (4 godziny dydaktyczne)
2 h szkolenia 
1 h rozmowy na żywo sesja pytań i odpowiedzi

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera:

 • rodziców
 • opiekunów
 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.,

Informacje o szkoleniu

Dojrzewanie, adolescencja – okres życia między dzieciństwem a dorosłością

Dojrzewanie jest procesem bardzo indywidualnym i towarzyszy mu wiele zmian. Wśród nauczycieli, terapeutów, często pojawia się pytanie:
jak proces przebiega u osób z niepełnosprawnością intelektualną i czy szczególnie należy być wrażliwym na pewne aspekty dojrzewania.
To w jaki sposób nastolatek z niepełnosprawnością intelektualną będzie przeżywać swoje dojrzewanie w dużej mierze zależy od wsparcia rodziców/opiekunów, pedagogów i terapeutów.

Zmiany w organizmie w okresie dojrzewania, pojawienie się potrzeby seksualnej i trudności w budowaniu relacji interpersonalnych
budzą w osobach ze spektrum autyzmu wiele trudnych emocji.

Wspieranie prawidłowego rozwoju seksualnego osób ze spektrum i oswajanie ze zmianami pojawiającymi w okresie dojrzewania
może pomóc w redukcji lęków i obniżeniu napięcia u tych osób.

Szkolenie ma na celu nie tylko przybliżyć problematykę seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu,
ale wskazać również strategie i oddziaływania w sytuacjach problemowych w obszarze seksualności.

Część szkolenia poświęcona zostanie na omówienie interwencji dotyczących zachowań seksualnych nieakceptowanych społecznie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia online

Program szkolenia

Termin szkolenia wtorek 2 marca  2020r. w godz. 18.00 - 21.00 
Czas: 4 h dydaktyczne 
Miejsce: online 
Linki do zamkniętego pokoju webinarowego 
otrzymają osoby po dokaniu wpłaty.
Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Treści szkolenia:

 1. Seksualność człowieka – wprowadzenie.
 2. Wspieranie dziewcząt w procesie dojrzewania.
 3. Wspieranie chłopców w procesie dojrzewania.
 4. Masturbacja i jej rodzaje.
 5. Pozasekualne przyczyny masturbacji.
 6. Interwencja podczas przejawiania zachowań problemowych w obszarze seksualności.
 7. Praca na indywidualnym przypadku – pytania do prowadzącego.

Szkolenie na żywo tj. w trybie rzeczywistym
2 h dydaktyczne szkolenia 
1 h dydaktyczna - sesja pytań i odpowiedzi od uczestników 

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl 
Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Koszt szkolenia

124zł

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.