Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

Modyfikacja zachowań kontekstowo niepoprawnych

Miejscowość / miejsce

Online

Data szkolenia

2021-06-19 - 2021-06-20

Prowadzący

prowadzący szkolenie: 

Wojciech Modrzejewski - terapeuta osób z autyzmem, trener TUS, SI, oligofrenopedagog, Prezes Fundacji "Tu i Teraz".
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi angażując się między innymi w przeprowadzanie interwencji kryzysowych, organizowanie wyjazdów terapeutyczno-wypoczynkowych, prowadzenie terapii ruchowej, treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów i szkoleń z zakresu pracy nad trudnymi zachowaniami i różnorodnych form wsparcia dla osób z autyzmem.
Jest kierownikiem "Pomorskiej Farma Życia" dla dorosłych osób z autyzmem 

Dariusz Czerski - terapeuta osób z autyzmem, terener TUS, pracuje w placówce dla dorosłych osób z autyzmem

https://www.youtube.com/watch?v=0hAEnqICKK0

Adresaci szkolenia

Szkolenia przeznaczone dla osób,  które pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną oraz ze spektrum autyzmu
(autyzm, zespół Aspergera),

dla

  • nauczycieli,
  • terapeutów,
  • pedagogów i psychologów,
  • rodziców
  • pracowników ŚDS, WTZ, DPS,

oraz dla

  • samorządowców
  • pracowników samorządu,
  • stowarzyszeń i fundacji,  które mają realny wpływ na kształtowanie warunków życia swoich mieszkańców. 

Informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omawiane zostaną kwestie dotyczące przyczyn występowania zachowań kontekstowo niepoprawnych,
w szczególności zachowań agresywnych, autoagresywnych oraz destrukcyjnych. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na stosowanie proaktywnych strategii zapobiegających powstawaniu zachowań kontekstowo niepoprawnych.

Podczas szkolenia omawiane są również reakcje emocjonalne jakie pojawiają się u opiekunów podczas sytuacji kryzysowej oraz sposobach radzenia sobie z nimi.

Każdy uczestnik zakończy warsztaty z konkretnym planem pracy, uwzględniającym strategie zapobiegające występowaniu zachowań oraz strategiami reaktywnymi- kiedy zachowanie wystąpi. W placówkach zostanie opracowany system, który pozwoli na podwyższenie jakości pracy nad podopiecznymi, którzy prezentują zachowania trudne.

Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzyma maila z potwierdzeniem uczestnictwa. 
Szkolenie online odbywa się na zamkniętej platformie szkolniowej. Prowadzący posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online. 

Jak wygląda szkolenie od strony technicznej
:
https://www.facebook.com/DamyRadeFundacja/videos/2828455664100009

Program szkolenia

Szkolenie odbywa się w trybie rzeczywistym.

Każdy uczestnik otrzymuje: 
*zaświadczenie RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowej) 
*wydrukowane materiały szkoleniowe 
* dostęp do materiałów w formie elektornicznej 

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Koszt szkolenia

390zł

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.