Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

1.Dojrzewanie 2.Potrzeba seksualna czy redukcja lęku?

Miejscowość / miejsce

Online

Data szkolenia

2021-09-23 - 2021-09-23

Prowadzący

Marta Wilamowska psychoterapeuta poznawczo – behawioralny i seksuolog w procesie certyfikacji.
Doświadczenie zdobyła odbywając staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie. Aktualnie związana ze szkolnictwem specjalnym, gdzie od kilkunastu lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera:

 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.,
 • rodziców,
 • opiekunów.

Informacje o szkoleniu

Dojrzewanie, adolescencja – okres życia między dzieciństwem a dorosłością

Dojrzewanie jest procesem bardzo indywidualnym i towarzyszy mu wiele zmian. Wśród nauczycieli, terapeutów, często pojawia się pytanie:
jak proces przebiega u osób z niepełnosprawnością intelektualną i czy szczególnie należy być wrażliwym na pewne aspekty dojrzewania.
To w jaki sposób nastolatek z niepełnosprawnością intelektualną będzie przeżywać swoje dojrzewanie w dużej mierze zależy od wsparcia rodziców/opiekunów, pedagogów i terapeutów.

Zmiany w organizmie w okresie dojrzewania, pojawienie się potrzeby seksualnej i trudności w budowaniu relacji interpersonalnych
budzą w osobach ze spektrum autyzmu wiele trudnych emocji.

Wspieranie prawidłowego rozwoju seksualnego osób ze spektrum i oswajanie ze zmianami pojawiającymi w okresie dojrzewania
może pomóc w redukcji lęków i obniżeniu napięcia u tych osób.

Szkolenie ma na celu nie tylko przybliżyć problematykę seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu,
ale wskazać również strategie i oddziaływania w sytuacjach problemowych w obszarze seksualności.

Część szkolenia poświęcona zostanie na omówienie interwencji dotyczących zachowań seksualnych nieakceptowanych społecznie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia online

Program szkolenia

Termin szkolenia 23 września  2021r. w godz. 18.00 - 21.00 
Czas: 4 h dydaktyczne 
Miejsce: online 
Linki do zamkniętego pokoju webinarowego 
otrzymają osoby po dokaniu wpłaty.
Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Treści szkolenia:

 1. Seksualność człowieka – wprowadzenie.
 2. Wspieranie dziewcząt w procesie dojrzewania.
 3. Wspieranie chłopców w procesie dojrzewania.
 4. Masturbacja i jej rodzaje.
 5. Pozasekualne przyczyny masturbacji.
 6. Interwencja podczas przejawiania zachowań problemowych w obszarze seksualności.
 7. Praca na indywidualnym przypadku – pytania do prowadzącego.

Szkolenie na żywo tj. w trybie rzeczywistym
2 h dydaktyczne szkolenia 
1 h dydaktyczna - sesja pytań i odpowiedzi od uczestników 

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Koszt szkolenia

124zł

Dodatkowe informacje

kategoria szkoleń: Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnościami 
tytuł szkolenia: 
1) Adolescencja - jak przygotować osoby z niepełnosprawnością intelektualną  (OzNI) do procesu dojrzewania
2) Seksualność osób ze spektrum autyzmu. Potrzeba seksualna czy redukcja lęku?

Szkolenie w trybie rzeczywistym.
Czas trwania 3h zegarowe (4 godziny dydaktyczne)
2 h szkolenia 
1 h rozmowy na żywo sesja pytań

".. Wielu rodziców, nauczycieli, pedagogów zastanawia się nad tym co takiego jest w  okresie dojrzewania, że tak trudno jest zrozumieć zachowania nastolatka. Adolescencja, czyli okres dojrzewania to czas intensywnych przemian w życiu młodego człowieka.

Z perspektywy fizjologicznej następują  zmiany w budowie i czynnościach ciała powstałych pod wpływem mechanizmów neuroendokrynnychNatomiast perspektywa psychologiczna dotyczy przede wszystkim procesów emocjonalnych, poznawczych i rozumienia norm moralnych. Okres dojrzewania można podzielić na dwie fazy:

 1. wczesna adolescencja – wiek dorastania ( 10/12 – 16)
 2. późna adolescencja – wiek młodzieńczy (16- 20).

W adolescencji człowiek zyskuje zdolność do dawania nowego życia i zdolność do samodzielnego kształtowania swojego życia.

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.