Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji

Miejscowość / miejsce

Online

Data szkolenia

2022-05-07 - 2022-05-08

Prowadzący

Certyfikowane superwizorki terapii behawioralnej:

dr Beata Urbaniaknr licencji PLTB 112/T/2013 oraz licencji superwizora 17/S/2013
mgr Monika Chróst-Woźniak
nr licencji PLTB 163/T/2015 oraz licencji superwizora 23/S/2015

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera:

 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.,
 • rodziców,
 • opiekunów.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie specjalizasyjne do zdobycia certyfikatu terapeuty behawioralnego

zgodnie z regulaminem PLTB jako "szkolenia specjalizacyjne" rozumie się pakiet 5 obowiązkowych kursów wybranych spośród poniższych:

 • „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”,
 • „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi",
 •  „Techniki SAZ w rozwijanie mowy i komunikacji”,
 •  „Techniki SAZ w pracy z grupą”,
 • „Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji”,
 • „Dokumentowanie i programowanie w SAZ”,
 • „Tworzenie środowiska terapeutycznego".

Uczestnicy otrzymają (pocztą polską) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z procedurą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Program szkolenia

7 maja 2022: 

I blok 8:30 - 10:30 
         przerwa 10:30-10:45 
II blok 10:45 - 12:15 
        przerwa 12:15-12:30 
III blok  12:30 - 14:00 
        przerwa obiadowa 14:00 - 14:30 
IV blok  14:30 - 16:00 

8 maja 2022: 

I blok 8:30 - 10:00 
         przerwa 10:00-10:15 
II blok 10:15 - 11:45 
        przerwa 11:45-12:00 
III blok  12:00 - 13:45       

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć oraz zaliczenie testu, który odbędzie się w ostatnim bloku szkolenia.  

Program kursu:  15 h dydaktycznych (2 dni) 

 1. Etapy rozwoju rozwijania komunikacji w SAZ
  1. Określanie deficytów komunikacyjnych
  2. Techniki uczenia mowy
  3. Uczenie incydentalne a uczenie metodą wyodrębnionych prób w rozwijaniu mowy i komunikacji
 2. Skrypty
 3. Techniki komunikacji alternatywnej

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl [Rejestr Instytucji Szkoleniowych] RIS 2.28.132/2019

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat

Regulamin szkoleń organizowanych przez SzkolenieBehawioralne.pl 
1. Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka (dalej Organizator) NIP 583-115-41-22 RIS 2.28/132/2019 PKD 85.59.B 
2. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza: wypełnienie karty zgłoszenia-RODO oraz dokonanie wpłaty/zaliczki. 
3. Wpłaty za szkolenie można dokonywać w ratach, tak aby na 3 (trzy) tygodnie przed terminem była pełna opłata.
4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 6 (sześć) lub mniej dni przed terminem szkolenia kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty. 
5. W przypadku rezygnacji na 7 (siedem) dni lub więcej przed szkoleniem kandydat otrzymuje zwrot całości kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia. 
6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie posiada nr RIS ( Rejestru Instytucji Szkoleniowych)
7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników szkolenia lub innych przyczyn Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 7 (siedem) dni przed 
terminem rozpoczęcia. Organizator zwraca wniesione opłaty.

Koszt szkolenia

560zł

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.