Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

Kurs bazowy "Terapia behawioralna w teorii i praktyce"

Miejscowość / miejsce

Białystok

Data szkolenia

Moduł 1: 2020-08-14 - 2020-08-16
Moduł 2: 2020-08-28 - 2020-08-30

Prowadzący

Certyfikowana superwizorka terapii behawioralnej:

mgr Beata Ignaczewska nr licencji 91/T/2011 oraz licencji superwizora 4/S/2011

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera:

 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.,
 • rodziców,
 • opiekunów.

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawą teoretyczną Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), w tym z badaniami nad skutecznością SAZ w terapii dzieci.
W trakcie zajęć będą nabywali umiejętności przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia na jej podstawie programu terapeutycznego.
Zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami SAZ oraz będą uczyli się ich zastosowania podczas ćwiczeń warsztatowych.
Wprowadzeni zostaną również w zagadnienia dokumentowania, analizowania i modyfikowania procesu uczenia w celu osiągania zamierzonych rezultatów.

Kursanci poznają także model stopniowego wprowadzania do grupy rówieśniczej, jak również podstawowe programy kształtowania kompetencji społecznych w środowisku rówieśniczym.

Poruszone zostaną również zagadnienia pracy z zachowaniami nieakceptowanym społecznie czy też zakłócającymi proces uczenia się, w tym pro i reaktywne strategie postępowania.

 • szkolenie przeprowadzone będzie w formie wykładów i warsztatów,
 • uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych,
 • obecność obowiązkowa podczas wszystkich dni szkolenia,
 • zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów z zastosowaniem materiału filmowego z praktyki terapeutycznej.

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 3 stopni szkolenia zgodnie z procedurą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Program szkolenia

MODUŁ I
Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania

Podstawowe terminy; Metody; Zastosowanie; Skuteczność; Aspekty etyczne

MODUŁ II
Podstawowe narzędzia stosowanej analizy zachowania w uczeniu nowych umiejętności

1. Wybrane metody i techniki uczenia: metoda wyodrębnionych prób; uczenie sytuacyjne; skrypty; plany aktywności
2. Budowanie motywacji do uczenia się
3. Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego: analiza poziomu funkcjonowania (arkusze obserwacji zachowań, w tym VB – MAPP); umiejętności kluczowe (opis zachowania docelowego, sposób uczenia, generalizacja, dokumentowanie): podejmowanie współpracy, kontakt wzrokowy, tworzenie pojęć, naśladowanie, reakcje słuchacza, komunikowanie się

 • umiejętności społeczne: model wprowadzania w grupę rówieśniczą, umiejętności komunikacyjne (umiejętności konwersacyjne, współpraca w czasie zabawy, zachowania przyjacielskie), umiejętność zarządzania emocjami (samokontrola, empatia, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych)
 • samodzielne funkcjonowanie: umiejętności samoobsługowe, umiejętności prezawodowe, umiejętności zawodowe, umiejętności domowe, spędzanie wolnego czasu

MODUŁ III
Praca z zachowaniami nieakceptowanymi społecznie lub utrudniającymi uczenie się

1. Definicja zachowań trudnych
2. Analiza funkcjonalna zachowania
3. Opracowanie strategii postępowania: zapobieganie i uczenie nowych prawidłowych zachowań, postępowanie w przypadku wystąpienia trudnego zachowania

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Koszt szkolenia

1230zł

Dodatkowe informacje

Należność można wpłacać w ratach, każdy uczestnik otrzymuje fakturę.

Tytuł wpłaty przelewem bankowym:
miasto + nazwisko + tytuł szkolenia

Odbiorca:
SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 22, 14-230 Zalewo

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.