Szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia

Kurs bazowy "Terapia behawioralna w teorii i praktyce"

Miejscowość / miejsce

Białystok

Data szkolenia

Moduł 1: 2020-11-06 - 2020-11-08
Moduł 2: 2020-11-27 - 2020-11-29

Prowadzący

Certyfikowana superwizorka terapii behawioralnej:

mgr Beata Ignaczewska nr licencji 91/T/2011 oraz licencji superwizora 4/S/2011

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera:

  • nauczycieli,
  • terapeutów,
  • pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.,
  • rodziców,
  • opiekunów.

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawą teoretyczną Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), w tym z badaniami nad skutecznością SAZ w terapii dzieci. W trakcie zajęć będą nabywali umiejętności przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia na jej podstawie programu terapeutycznego. Zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami SAZ oraz będą uczyli się ich zastosowania podczas ćwiczeń warsztatowych. Wprowadzeni zostaną również w zagadnienia dokumentowania, analizowania i modyfikowania procesu uczenia w celu osiągania zamierzonych rezultatów.

Kursanci poznają także model stopniowego wprowadzania do grupy rówieśniczej, jak również podstawowe programy kształtowania kompetencji społecznych w środowisku rówieśniczym.

Poruszone zostaną również zagadnienia pracy z zachowaniami nieakceptowanym społecznie czy też zakłócającymi proces uczenia się, w tym pro i reaktywne strategie postępowania.

  • szkolenie przeprowadzone będzie w formie wykładów i warsztatów,
  • uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych,
  • obecność obowiązkowa podczas wszystkich dni szkolenia,
  • zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów z zastosowaniem materiału filmowego z praktyki terapeutycznej.

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 3 stopni szkolenia zgodnie z procedurą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia:
• Historia myśli behawioralnej i rozwój SAZ w Polsce
• Cele Stosowanej Analizy Zachowania
• Autyzm w terapii behawioralnej
• Zasady etyczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
• Metody i narzędzia do redukcji zachowań niepożądanych
• Analiza funkcjonalna zachowań niepożądanych
• Charakterystyka zachowań niepożądanych
• Motywowanie : budowanie gospodarki żetonowej oraz kontakty behawioralne 
• Praca nad zachowaniami trudnymi: działania proaktywne i reaktywne
• Opracowanie programów do redukcji zachowań niepożądanych na wybranych przypadkach
• Podstawowe techniki uczenia: plany aktywności i łańcuchy zachowań
• Uczenie izolowanych prób i uczenie incydentalne
• Wprowadzenie do terapii dziecka z autyzmem: wczesna interwencja
• Metody i narzędzia do pracy nad budowaniem programów edukacyjnych
• Podpowiedzi i ich wycofywanie
• Kontrola bodźcowa
• Zasady pisania programów edukacyjnych
• Nauka zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem: skrypty 
• Nauka kształtowania zachowań społecznych u dziecka z autyzmem

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 696-454-905 lub mailowo: [email protected]

Koszt szkolenia

1230zł

Dodatkowe informacje

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID19 szkolenie zostało odwołane.

Zapisy na to szkolenie zostały zamknięte.